Mohou ovlivnit bakterie do akvária zdraví ryb?

Akvárium je uzavřený cirkulační hydrobiologický systém. Udržet tento systém v estetické kondici se může zdát celkem snadné třeba oproti zahradnímu jezírku, kde nemůžeme ovlivnit teplotu a sluneční svit, ale není tomu tak. Obecně čím je větší objem vody v akváriu, tím je biologický systém stabilnější a odolnější vůči různým výkyvům.

Pro udržení čisté vody bez řas, vitálních rostlin (pokud tedy nechováme africké cichlidy pouze v dekoru kamenů) a zdravých vybarvených ryb potřebuje mít dobře zaběhlý biologický cyklus hospodaření s živinami.

Ponecháme-li stranou neméně důležité faktory, jako je pH, spektrum světla, teplota, obsah rozpuštěného oxidu uhličitého atd., tak i zde, jako v každém přírodním biologickém systému, hrají klíčovou roli mikroorganismy. Tyto, konkrétně pak bakterie, odstraňují z vody amoniak, který je pro ryby toxický.

Ryby při metabolických přeměnách potravy vylučují přebytečný dusík ve formě amoniaku přes žábry přímo do vody. A jak bylo zmíněno, ten je za určitých podmínek pro ně velmi toxický. A právě bakterie díky nitrifikačním a následně denitrifikačním procesům odstraňují z vody toxické dusíkaté látky, jako je amoniak, ale i dusitany.

Význam bakterií pro ryby

ryby-akvarium

U rostlinných akvárií jsou mikroorganismy důležité i z hlediska symbiózy s nimi. Podporují odolnost a vitalitu. Bakterie mají velký význam i pro samotné ryby. Tak jako se u lidí v posledních letech zvyšuje důležitost probiotických bakterií v těle, které mají vliv na imunitu, stresovou odolnost a celkové zdraví, stejně tak je tomu u ryb. Rybí probiotika vedou k lepší konverzi potravy, což zvyšuje přírůstky a celkovou kondici.

Probiotické bakterie jsou též důležitým modulátorem imunity. Dokonce dokážou vytlačit různé patogeny z prostředí akvária, ať už se jedná o patogenní bakterie, nebo dokonce viry. A právě bakterie Akvareko jsou univerzální, protože neobsahují jak probiotické bakterie, tak mikroorganismy symbiotické s rostlinami a bakterie řešící koloběh dusíku pro správnou funkci filtrace v akváriu.

akvareko

AKVAREKO - bakterie do akvárií

  • rychlé osídlení filtru
  • zvyšuje imunitu a odolnost ryb
  • lepší kondice a přírůstky ryb
  • rozklad organických zbytků a odbourávání amoniaku
  • snižuje tvorbu usazenin na dně akvária
  • podpora růstu rostlin
Zjistit více