Jak správně kompostovat odpad ze zahrady a z domu?

Kompost je jedna z nejlepších věcí, které můžeme našim rostlinám poskytnout. Správný a zralý kompost obsahuje látky a mikroorganismy stimulující přirozenou obranyschopnost rostlin proti nemocem a škůdcům. Též výpěstky rostlin mají lepší organoleptické vlastnosti (vzhled, vůně chuť). Po přihnojení dobrým kompostem na zahradě z něj nevzejde plevel, i když jsme plevele a jejich semena kompostovali.

Dobrý kompost také neobsahuje žádné zárodky chorob nebo škůdce.

Jak připravit dobrý kompost?

kompost-na-zahrade

Domácí kompostování, ať už na zahradě, nebo na balkóně či terase bytu, je aerobní proces (za přístupu kyslíku), kdy dochází k přeměně organického odpadu v přítomnosti mikroorganismů na humus. Stejný princip se děje i v přírodě, kdy přeměnou odumřelých rostlin, listí, dřeva atd. vzniká humusová složka půdy. Jenže při kompostování je tento proces mnohonásobně rychlejší a efektivnější.

Přírodní černozemě jsou nejúrodnější půdy, a to právě díky nejvyššímu obsahu humusové složky. Při aerobním kompostování dochází k chemickému rozkladu tuků, cukrů a bílkovin na jednodušší složky pomocí enzymů, které produkují hlavně bakterie a houby přítomné v kompostu. Pro urychlení a zefektivnění kompostování je vhodné dodat bakterie a houby.

Přípravek KOMPOSTO obsahuje právě ty druhy bakterií a hub, které urychlují a zlepšují kompostovací proces.

Co je to kompostování?

cyklus-kompostovani

Kompostování je kontinuální exotermická reakce za přístupu vzduchu, kdy se při vzniku kompostu z organického odpadu uvolňuje teplo. A to je právě ta výhoda, že můžete kompostovat téměř veškerý organický odpad a zbytky rostlin ze zahrady, které jsou infikovány různými škůdci či chorobami, a dokonce i plevele se zralými semeny. Při správném kompostování organického materiálu se kompost zahřívá a dosahuje teploty mezi 50 a 60 °C. Při dlouhodobé teplotě nad 55 °C dochází k denaturaci mnoha bílkovin, což je příčinou usmrcení škůdců (housenky, larvy, vajíčka i dospělí jedinci), původců bakteriálních a houbových chorob rostlin.

Též semena různých plevelů vystavena takovým teplotám ztrácejí schopnost klíčení. Proto u dobře zkompostovaných plevelů a rostlin napadených různými škůdci či chorobami nehrozí při zapravení kompostu do půdy riziko šíření škůdců, chorob a plevelů. Jak bylo zmíněno výše, kompostování je exotermní proces, kdy se organický materiál rozkládá pomocí aerobních bakterií a hub na jednodušší látky. Tyto produkty rozkladu jsou hlavní složky kompostu, které spolu s obsaženými mikroorganismy tvoří jeden z nejlepších zdrojů pro výživu rostlin.

Jak a co kompostovat?

kompostovani

Kompostovat se dá téměř veškerý organický odpad ze zahrady a domácnosti. Pro tvorbu kvalitního kompostu je velmi důležitý poměr uhlíku a dusíku v materiálu, který budeme kompostovat. Správný poměr těchto dvou základních biogenních prvků je velmi důležitý pro celý proces kompostování, protože poměr má značný vliv na mikroorganismy a následně vznik všech složek, které kompost tvoří.

Optimální poměr uhlíku ku dusíku je 29 až 34 ku 1, u hotového kompostu se tento poměr snižuje i na 20 až 27 ku 1. Neméně důležitá je i vlhkost kompostu, protože kompost nesmí vyschnout, ale také nesmí být úplně mokrý. Přemíra vlhkosti vytlačuje vzduch a následně by místo procesů tlení docházelo ke hnití a výsledný produkt by byl mnohem méně kvalitní.

Dobrý kompost krásně voní po hlíně, černozemi a má drobtovitou strukturu. Zjišťovat na zahradě laicky poměr uhlíku a dusíku je takřka nemožné, ale při zakládání kompostu se dá držet pravidel vrstvení. Jednoduchá poučka kompostování říká, že zelené věci (tráva, zbytky rostlin atd.) jsou bohaté na dusík a hnědé věci (suché listí, dřevní štěpka, kartonový papír, sláma atd.) jsou zase bohaté na uhlík.

Velmi bohatý na uhlík je i popel, ale do kompostu patří pouze popel ze dřeva. Vyvarujte se popela z uhlí, protože obsahuje velké množství těžkých kovů. Při zakládání kompostu střídejte vrstvy materiálu bohatého na dusík a materiálu bohatého na uhlík, před dalším vrstvením pak prolejte dávkou přípravku KOMPOSTO.

Pokud je materiál mokrý nebo je po dešti, tak vrstvu posypte rovnoměrně přípravkem KOMPOSTO.

komposto

KOMPOSTO - přírodní urychlovač do kompostů

Chci zdravý kompost

Co do kompostu nepatří

 • ❌ plasty, sklo, textil, chemikálie,
 • ❌ potraviny jako maso a masné produkty
 • ❌ mléčné výrobky, tuky a oleje (velké lákadlo pro potkany),
 • ❌ chemicky ošetřené dřevo (natřené, lakované).

Co do kompostu patří

Kompostovat se dá takřka veškerý organický odpad ze zahrady a domácnosti krom výjimek výše:

 • ✅ tráva, listí, nesklizená zelenina a ovoce,
 • ✅ větve, dřevní štěpka, piliny, staré seno a sláma
 • ✅ části a zbytky rostlin, kávová sedlina, papírové čajové pytlíky atd.,
 • ✅ trus hospodářských zvířat i domácích mazlíčků,
 • ✅ skořápky vajec, srst zvířat.

kompost-pouziti

Kompost se primárně používá jako skvělé přírodní hnojivo pro pěstování všemožných druhů rostlin, ať už doma, nebo na zahradě, a očekáváme od něj, že podpoří růst a vitalitu rostlin se zvýšenou tvorbou květů a plodů. Ale pozor, některý rostlinný materiál může obsahovat přírodní inhibitory (zpomalovače) růstu rostlin nebo látky, které mohou kompost a následně půdu okyselit.

Níže uvedeme nejčastější příklady, se kterými se můžete setkat:

 • ❌ Štěpka a větve jehličnanů kompost okyselují, doporučujeme kompostovat odděleně a použít například u borůvek, které naopak vyžadují kyselejší půdu.
 • ❌ Dřevo a listy z ořešáků obsahují látku juglon, který zpomaluje růst rostlin. Obdobně je na tom dřevo
  a větvě z tújí či jalovce chvojky.

Pokud tyto materiály ale tvoří v kompostu malou část do 2 %, tak riziko negativního ovlivnění růstu rostlin nehrozí.

Kompostování je skvělý způsob, jak dodávat na zahradu na záhony nebo do domu do květináčů kompletní živiny bez chemického hnojiva. Kompostování je vlastně takový malý koloběh živin ve vlastní zahradě.

komposto

KOMPOSTO - přírodní urychlovač do kompostů

 • Vytváří  ve vodě biologickou rovnováhu
 • Významně redukuje obsah živin ve vodě
 • Snižuje tvorbu vodního květu tedy sinic
 • Redukuje vrstvu organické bahna
 • Pozitivně působí na zdraví rybí obsádky
 • Probiotické bakterie snižují výskyt patogenů ve vodním prostředí
 • Zlepšuje imunitu ryba a jejích odolnost vůči virovým infekcím
 • Ekologický výrobek bezpečný pro lidi, zvířata, ptáky a hmyz
Chci zdravý kompost