Co jsou mikroorganismy

Pojďme si zjednodušeně říci, co jsou mikroorganismy 🙂

Mikroorganismy - nepostradatelný účastník nejen v udržitelných procesech životního prostředí, ale i v domácnostech a v zemědělství.

mikro-organismy

Mikroorganismy, jako jsou bakterie, řasy, kvasinky a plísně, hrají klíčovou roli v mnoha procesech týkajících se životního prostředí. Jsou to hlavní činitelé. Bez jejich přítomnosti by vůbec nebyly možné některé z nejdůležitějších oblastí, jako je čištění odpadních vod, udržování čistoty přírodní vody v nádržích (jezírka, rybníky, akvária), akvaponie, kompostování biologického odpadu, ekologické odstraňování organických odpadů a zemědělství, tedy ekologické pěstování a ochrana rostlin.

Podle způsobu, jakým působí na své prostředí, můžeme mikroorganismy rozdělit na následující základní kategorie:

Producenti

Jedná se autotrofní organismy schopné z anorganických molekul vytvářet organické sloučeniny (primární produkce biomasy). Patří sem sinice, řasy a chemoautotrofní bakterie. I přes významnost v ekologickém systému je tato skupina pro naše účely nedůležitá.

Symbionti

Toto jsou mikroorganismy, které žijí v symbióze s jinými organismy, často rostlinami. Příkladem jsou mykorrhizní houby zpřístupňující rostlinám vodu a živiny, nebo bakterie, které žijí na kořenech rostlin a pomáhají jim vázat například dusík z atmosféry. Tento dusík je pak dostupný i pro rostlinu, což je obzvláště důležité v zemědělství.

Destruenti

Tyto mikroorganismy rozkládají a přeměňují organický materiál na jiné, často jednodušší sloučeniny. Bakterie a houby jsou obvykle destruenti a hrají klíčovou roli například v procesu kompostování.

Reducenti

Jsou mikroorganismy, jež rozkládají a přeměňují odumřelý organický materiál vzniklý primární produkcí na jednoduché látky, které mohou být znovu využity v ekosystému k primární produkci.

Bioremediační mikroorganismy

Tyto mikroorganismy se používají k čištění vody a půdy od škodlivých látek. Mohou například rozkládat ropu, těžké kovy nebo jiné toxické látky.

 

Čištění odpadních vod

odpadni-voda

Mikroorganismy hrají zásadní roli při čištění odpadních vod. Bakterie a další mikroorganismy jsou schopny rozkládat organické látky a přeměnit je na neškodné produkty, jako je voda a oxid uhličitý, dusík atd. Některé bakterie jsou dokonce schopné rozkládat toxické látky. Tento proces je známý jako biologické ošetření odpadních vod a je klíčovým krokem při recyklaci vody.

Produkty:

 

Čisté vodní plochy

vodni-nadrz

V jezírkách a jiných stojatých vodách mikroorganismy udržují ekologickou rovnováhu a pomáhají zachovat čistotu vody. Různé druhy bakterií například spotřebovávají přebytečné živiny, jako je dusík a fosfor, které by jinak mohly vést k nadměrnému růstu řas a eutrofizaci. Také pomáhají při rozkladu organické hmoty, jako je pyl, zbytky krmiv, listí a detrit.

Konkrétní směsi těchto různých mikroorganismů pozitivně působí i na vodní rostliny nebo díky specifickým probiotickým bakteriím na zdraví a imunitu ryb.

Produkty:

 

Akvaponie

akvaponie

Jde o systém udržitelného zemědělství, který kombinuje akvakulturu (chov ryb) a hydroponii (pěstování rostlin ve vodě). Mikroorganismy zde hrají klíčovou roli při přeměně odpadních produktů z ryb na živiny pro rostliny.

Bakterie přeměňují amoniak, který je pro ryby toxický, na dusičnany, které rostliny využijí ke svému růstu. Vhodné jsou rovněž probiotické rybí bakterie zlepšující imunitu ryb, zvyšující konverzi krmiva a tím i lepší přírůstky.

Produkt:

 

Odpadové hospodářství a kompostování

kompostovani

Kompostování je proces, při kterém se organický odpad, jako jsou zbytky jídla a rostlinné materiály, přeměňuje na bohatý, živinami nabitý kompost. Bakterie a houby jsou pro tento proces klíčové, protože rozkládají organický materiál a přeměňují ho na humus. Tento proces je důležitý nejen pro zemědělství, ale také pro snižování množství odpadu, který končí na skládkách.

Proces přeměny organického odpadu na kompost je aerobní, tedy za přístupu vzduchu, a exotermní, který uvolňuje teplo. Teplota může dosahovat až 60 °C a je při ní inaktivována schopnost klíčení plevelů a dochází k zahubení různých patogenů způsobujících choroby rostlin.

Produkt:

 

Ekologické zemědělství

zemedelstvi

Mikroorganismy jsou nezbytné pro udržitelné zemědělství. Pomáhají v procesu biologického rozkladu, který přeměňuje organické látky, jako jsou rostlinné a živočišné zbytky, na živiny, které rostliny mohou využít. Používají se bakterie fixující dusík a zpřístupňující rostlinám prvky, jako je fosfor, draslík, síra, vápník, hořčík, zinek a jiné, které rostliny z dané půdní matérie jinak získat nemohou.

Velmi důležité jsou mykorhizní houby. Ty pomáhají rostlinám přijímat živiny a vodu z půdy tím, že jsou v symbióze s kořeny a prakticky tím až několikanásobně zvětšují plochu kořenového systému. V poslední době se začínají zkoumat a na některé škůdce používat takzvané bioinsekticidy tvořené právě mikroorganismy vyskytujícími se přirozeně v půdě.

Při vyšší dávce dokážou cíleného škůdce i usmrtit. Bez toho, že by vznikala rezistence, bylo potřeba dodržovat ochrannou lhůtu, aby nedocházelo k ohrožení jiných živočichů či k toxickému zatěžování půdy nebo podzemní a povrchové vody.

Mikroorganismy se dají obdobně použít i jako prevence houbových chorob a plísní. Takové biofungicidy, jak se nazývají, jsou velmi šetrné k přírodě a nemají žádný negativní ekologický dopad a opět na ně nevznikají rezistence.

Produkty:

 

Mikroorganismy tak hrají klíčovou roli v mnoha aspektech našeho životního prostředí a jsou nezbytné pro udržitelnost a zdraví naší planety. Je důležité, abychom si tuto jejich roli uvědomovali a více je využívali. Mikroorganismy mohou nahradit hodně chemických prostředků, které mají negativní dopad na celý ekosystém, a to nejen lokální, ale i globální.

Proto je krédem firmy Zeleko nabídnout přírodní ekologickou účinnou alternativu bez rizik spojených s chemickými produkty, které mohou být velmi škodlivé pro ostatní živočichy, vodní zdroje a celý přírodní ekosystém.