Proč dodávat do jezírka bakterie a jaký mají efekt na život v jezírku?

Proč dodávat do jezírka bakterie a jaký mají efekt na život v jezírku?

V každém prostředí se vyskytují mikroorganismy a ve vodě tomu není jinak. Správně zvolený bakteriální přípravek do jezírka by měl plnit několik funkcí, a to díky zvoleným druhům bakterií, které navzájem spolupracují:

1. Konkurovat řasám v jezírku a tím omezovat jejich růst

vlaknite-rasy

Bakterie i řasy potřebují ke svému růstu biogenní prvky, z nich je ten nejzásadnější dusík. Bakterie oproti řasám mají výhodu, že dusík mohou přijímat v různých formách, a to jak v organické formě, nejčastěji bílkovinový amoniakální dusík, tak i anorganický dusík. Optimální teplota růstu účinných druhů bakterií v jezírku je více než 10 °C. Od této teploty nahoru se velmi rychle množí a také více spotřebovávají živiny. Díky tomu pak dokážou do několika dnů až týdnů potlačit hlavně planktonní řasy, tedy jednobuněčnou (kokální) řasu, která způsobuje zelenání vody.

U dlouhých vláknitých řas je to obtížnější, jelikož druhová skladba vláknitých řas se přizpůsobuje koncentraci živin ve vodě a dlouhé vláknité řasy nejsou tak náročné na přítomnost živin ve vodě jako řasy jednobuněčné (zelená voda).

2. Snižovat organické zatížení v jezírku a tím udržovat čistou vodu

cisteni-jezirka

V zahradních jezírkách se během ročních období mění úživnost vody. Nejvíce je voda v jezírku zatížena v jarním období, a to z několika důvodů. Jednak se přes podzim a zimu hromadí nečistoty, hlavně tedy zbytky odumřelých rostlin (listy, stonky atd.), a pak během jara, kdy vše začne kvést a pyl spolu s prachem jsou velkým zdrojem živin. I u dobře biologicky zajetého jezírka se může stát, že spad pylu je tak enormní, že bakterie nestačí živiny odbourávat.

Tohoto nadbytku pak může řasa využít ke svému rozvoji. Proto je vhodné v tomto období přidat bakterie do jezírka. Také u zahradních jezírek či rybníčků, kde se chovají ryby, je velké množství živin, a to jak ze zbytků krmiv, tak z následných exkrementů. A to může být právě pro ryby rizikové, protože vyšší koncentrace organických živin ve vodě spotřebovává kyslík, zvyšuje pH a uvolňuje amoniak.

Pokud se podmínky zhorší tak, že pH vystoupá nad 9, zvýší se kvůli těmto třem faktorům koncentrace toxického amoniaku. Bakterie v jezírku zde mají svoji opodstatněnou roli v hospodaření se živinami ve vodním prostředí.

3. Podporovat imunitu ryb a udržovat jejich zdravotní stav v kondici

ryby-v-jezirku

Tak jak se poslední dobou zkoumá vliv kožního a střevního mikrobiomu (společenství mikroorganismů) na zdraví a imunitu u lidí, tak byly potvrzeny obdobné výsledky i při studiu ryb chovaných v různých akvakulturách. Bakterie do jezírek vyrobené firmou ZELEKO obsahují nejen druhy konkurující řasám a snižující obsah živin ve vodě, ale i probiotické druhy bakterií, které u ryb zvyšují imunitu a odolnost.

Poslední dobou jsou velmi časté virové infekce ryb, proti nimž neexistuje účinná léčba. Ale při různých pokusech bylo prokázáno, že určité probiotické mikrobiální kultury radikálně snižují riziko nákazy.

Nejčastější virové nákazy končící většinou úhynem ryb jsou:

 • Jarní virémie kaprů (SVC)
 • Koi herpes virus (KHV)
 • v poslední době je na vzestupu Spavá nemoc Koi kaprů (KSD/CEV)

Příčinou vzestupu virových infekcí jsou značné importy ryb, chov v ne moc dobrých podmínkách, prodej ryb bez karantény atd.

Bakterie do jezírek JEZEKO jsou právě kombinací bakterií, které dokážou svou intenzitou růstu konkurovat řasám, intenzivně odstraňují organické zatížení (zbytky krmiv, výkaly a usazeniny na dně) a obsahují probiotika zlepšující imunitu a odolnost ryb vůči mnoha nemocem.

jezeko

JEZEKO - bakterie do zahradních jezírek a rybníčků

 • Urychluje biologickou rovnováhu v jezírku
 • Řeší zelenání vody a růst řas
 • Zvyšuje efektivitu filtrační technologie
 • Rozkládá zbytky krmiv a exkrementy ryb
 • Redukuje tvorbu usazenin a rozkládá bahno v jezírku
 • Zlepšuje zdravotní stav chovaných ryb
 • Prevence chorob ryb a hlavně neléčitelných virových infekcí
 • Přírodní a bezpečný pro zvířata a hmyz
Chci zdravé jezírko