O nás

Posledních několik let si všichni všímáme extrémních výkyvů počasí a nerovnoměrnosti srážek. Pak také problémů s nedostatkem vody v půdě, a to hlavně s její kvalitou, kdy takřka už neexistuje podzemní zdroj vody, který by nebyl kontaminován pesticidy nebo jejich metabolity z intenzivního zemědělství.

Bohužel mix různých reziduí pesticidů a těžké agrochemie je obsaženi v zelenině a ovoci, co jíme. Dokonce i na polích, kde se určitý pesticid již několik let nepoužívá, je ještě po mnoha letech přítomen nejen v půdě, ale i v plodinách.

Vyvinuto ve spolupráci Vyvinuto ve spolupráci
s Mendelevovou
univerzitou
Vyrobeno výhradně z přírodních surovin Vyrobeno výhradně
z přírodních
surovin
Kompostovatelné a 100% recyklovatelné obaly Kompostovatelné
a 100% recyklovatelné
obaly

Po několika letech pokusů na vlastní zahradě a polních pokusech na Mendelově univerzitě vznikla firma ZELEKO = spojení pro pěstování zeleniny ekologicky nebo také zelené ekologie. Primárně jsme se zaměřovali na pěstování rostlin, ale nakonec jsme obsáhli téměř celou domácnost a zahradu.

Naše výrobky nabízí možnost vypěstovat si zdravou a hodnotnou zeleninu a ovoce doma na zahradě. Více jak deset let sbíráme zkušenosti spojené s vývojem a výrobou bakteriálních přípravků. Vyrábíme i produkty na čištění vody v domácích čistírnách odpadních vod (ČOV), v septicích, zahradních jezírkách, velkých rybnících i retenčních nádržích a na kompostování.

Produkty ZELEKO se vyrábějí výhradně z přírodních surovin

Naše myšlenka pro přírodní a ekologické pěstování rostlin, efektivní čištění či kompostování přirozenými mikroorganismy se odráží i v obalech našich výrobků, abychom jen minimálně zatěžovali přírodu odpady.

zeleko-img

Proto jsou obaly pro sypké výrobky plně kompostovatelné a láhve pro tekuté výrobky jsou z plně recyklovaného materiálu. Primárně používáme desítky přírodních druhů mikroorganismů a extrakty z různých druhů rostlin a řas. Prostě to, co příroda vymyslela a co funguje.

Partneři

Mezi naše  důležité partnery patří: