Význam mikroorganismů pro výživu rostlin

Zjednodušeně by se dalo říci, že půda je jeden velký organismus, ve kterém probíhá vznik a přeměna různých látek. Tak jak se v poslední době objasňuje důležitost lidského střevního mikrobiomu pro imunitu, lepší náladu a vlastně celkové zdraví člověka, i půdní mikroorganismy mají stejný vliv na zdravý růst, vitalitu, odolnost rostlin a také kvalitu a jejich výživovou hodnotu pro nás lidi jako konzumenty.

Složení a život v půdě

Půda je tvořena pevnou minerální složkou, vodou, vzduchem a v tomto systému žijí různé organismy. Tyto čtyři elementy tvoří dohromady půdní agregát. Slučováním malých agregátů ve větší celky se zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu.

slozeni-pudy

V tomto zdravém půdním sytému je velmi rušno - žijí zde houby, bakterie, prvoci, hlístice, kroužkovci (žížaly), larvy různého druhu hmyzu a podzemní části rostlin. Většina těchto organismů je na sobě potravně navázána.

  • Houby dokážou díky rozsáhlému myceliu hospodařit s vodou a minerálními látkami.
  • Bakterie dobře přeměňují organickou složku na minerální, zpřístupňují živiny.
  • Prvoci se živí bakteriemi a produkují organické látky.
  • Rostliny jako jediné dokážou díky fotosyntéze dodávat do půdy organický uhlík ve formě jednoduchých cukrů, a to zásluhou kořenového systému. Tento cukr pak rostliny směňují za jiné živiny právě pomocí bakterií a hub.

A právě nejbližší okolí kořenového systému rostlin, rhizosféra, je nejbohatší na mikroživot, ale to jen v půdě, která je zdravá a není chemicky zatěžována syntetickými hnojivy a pesticidy.

Vliv intenzivního zemědělství na půdu

zemedelstvi

Většina zemědělské půdy je silně poškozena intenzivním zemědělstvím, které má za následek půdní erozi, kdy dochází ke ztrátě nejdůležitěji organické složky půdy. Dostatečné množství mikroorganismů v půdě zajišťuje rostlinám optimální množství vody v období sucha a tedy i příjem potřebných makroživin, jako je dusík, fosfor a draslík, tak i mikroživin, mezi které patří vápník, síra, hořčík, bor, mangan, zinek, železo, měď atd. ve správné formě pro příjímání rostlinami.

To vše zajišťují půdní mikroorganismy, které můžeme dodávat na svá políčka a záhony a zlepšovat jak kvalitu půdy, tak i vitalitu a růst našich rostlin.