Význam bakterií při akvaponickém pěstování zeleniny

Akvaponie je zajímavý alternativní způsob pěstování zeleniny, který si nachází stále více příznivců. Je to kombinace chovu ryb a hydroponie (pěstování rostlin ve vodném roztoku bohatém na výživu bez půdy).

Výhody a nevýhody akvaponie

Akvaponie je uzavřený ekosystém, kde je symbióza rostlin a ryb za nepostradatelné asistence mikroorganismů. Tento systém kombinace chovu ryb a pěstování zeleniny je velmi ekologický. Produkty získané tímto systémem jsou prosté reziduí léčiv, pesticidů a jiných agrochemikálií. Při samotném chovu ryb v uzavřených cirkulačních nádržích (RAS) vzniká množství odpadu, jako zbytky krmiv a exkrementy. Tyto pevné nečistoty se ze systému odstraňují mechanickými filtry.

akvaponie1

Hlavním rizikem v uzavřených cirkulačních systémech je pro chované ryby forma vylučovaného dusíku z potravy. Dusík je důležitý biogenní prvek a každý obratlovec jej vylučuje v jiné formě. Savci se přebytku dusíku zbavují ve formě močoviny, ptáci a plazi ve formě kyseliny močové a ryby přes žábry ve formě amoniaku.

Pokud by koncentrace amoniaku vzrostla a tím se i zvýšilo pH vody, tak může dojít až k úhynu ryb. Ovšem i zvýšená koncentrace je stresorem a snižuje přírůstky a konverzi krmiva.

Aquaponické bakterie. Čím jsou prospěšné?

Nezbytným pomocníkem pro hospodaření s dusíkem, respektive amoniakem, jsou bakterie. Specifické druhy bakterií v přípravku AKVAPONEKO dokážou převést, respektive zoxidovat amoniakální dusík až na dusičnany, které jsou nejsnadněji využitelné rostlinami.

Zvýšený obsah dusičnanů ve vodě není pro ryby takový problém jako právě nedisociovaný amoniak a dusitany, které jsou mezistupněm oxidace amoniaku až na dusičnan. Každý zapálený akvaponista by měl mít pro potřeby rychlé analýzy vody pH tester, tester na amoniak a dusitany. 

akvaponie

Další skupinou mikroorganismů v přípravku AKVAPONEKO jsou probiotické bakterie, které pozitivně působí na imunitu a celkový zdravotní stav ryb. Je prokázané, že probiotické bakterie snižují riziko virových infekcí a jiných patogenů ryb, též přispívají k lepšímu trávení a využití živin z krmiva, což se odráží i v lepším růstu.

Poslední druhové zastoupení v AKVAPONEKU jsou rostlinné symbiotické mikroorganismy podporující vstřebávání živin, imunitu a zlepšení organoleptických vlastností rostlin.

Akvaponie je zajímavá alternativa k zajištění si vlastních kvalitních potravin, velmi zdravého rybího masa a zeleniny plné vitamínů a vlákniny. Je ale důležité znát základní mechanismy hydrobiologie a hydrochemie, aby celý pěstební systém dobře fungoval. Návrat aspoň k částečné nezávislosti a soběstačnosti ohledně produkce vlastních kvalitních a nezávadných potravin je smysluplné.

akvaponeko

AKVAPONEKO - bakterie do akvaponie

  • zvýšení imunity ryb
  • prevence nákaz
  • odbourávání amoniaku
  • biologický rozklad zbytků krmiva a exkrementů ryb
  • zlepšení odolnosti a růstu rostlin  
Zjistit více