Jak zamezit zanášení retenčních nádrží a kažení zadržené dešťové vody?

Trendem několika posledních let je vzrůstající spotřeba vody, ale zároveň kvůli klimatickým změnám a intenzivnímu zemědělství klesají hladiny spodních vod. Negativní vliv intenzivního zemědělství na hladinu spodních vod je enormní. Rostoucí absence humusové složky v orné půdě radikálně snižuje kapacitu orné půdy zachytit vody.

Kvalitní zdravá humusová půda dokáže absorbovat více jak 300 l vody na jednom čtverečním metru, kdežto zhutněná půda v intenzivním zemědělství pouze jednu desetinu. Zbylých 90 % steče z polí do řek a odplaví s sebou další půdní částice.

Proto je potřeba vodu v krajině zadržovat a vytvářet retenční nádrže, a to buď jako otevřené tůně a jezírka, nebo v zástavbách a průmyslových areálech zachytávat dešťovou vodu ze střech ve velkých retenčních nádržích.

nadrz-na-destovku

Voda z retenčních nádrží se dá technicky využít v okruhu s užitkovou vodou například:

 • při splachování toalet
 • praní
 • zavlažování rostlin
 • jako zdroj požární vody
 • technologicky v průmyslu v chladicích okruzích

Tím lze jednak ušetřit nemalé finance, ale také omezit plýtvání upravenou pitnou vodou. Před záchytem dešťové vody do retenčních nádrží pro následné technologické využití vody se instalují předfiltry pro odstranění mechanických nečistot, jako je listí, jehličí, větvičky atd. Tyto mechanické filtry ale bohužel neodstraní z vody jemné dispergované částice prachu a pylu, které nádrž zanášejí a vodu znehodnocují.

Biologické odstranění nečitost z nádrží

Pro biologické odstranění organických nečistot, které se do retenčních nádrží dostávají splachem ze střech, doporučujeme použít bakteriální prostředek RETENEKO.

reteneko

 

RETENEKO - bakterie do retenčních nádrží

Vyčistit vodu v nádrži

Přípravek RETENEKO rozkládá organický materiál v retenční nádrži na jednoduché sloučeniny, jako je oxid uhličitý, dusík či jeho oxidy a vodu. Díky tomu je zadržená dešťová voda čistá, nekazí se, nezapáchá a je vhodná pro technologické použití.

Přípravek rovněž obsahuje mikroorganismy, které potlačují a vytěsňují z prostředí patogeny, jako jsou například Salmonella a E. coli, které by mohly být rizikové v domovním technologickém okruhu. V rodinných domech se zadržená dešťová voda nejčastěji užívá kromě závlah při praní anebo splachování na toaletách.

Nepoužívejme pitnou vodu tam, kde není potřeba, a nahraďme ji dešťovou, která je zadarmo. Pomůžeme tím nejen sobě, ale hlavně přírodě.

reteneko

RETENEKO - bakterie do retenčních nádrží

  • Eliminuje zápach a zlepšuje průhlednost vody
  • Pomáhá rozkládat listy, květy, pyl a nečistoty spláchlé ze střech
  • Zabraňuje zahnívání vody
  • Redukuje tvorbu usazenin a zanášení nádrží
  • Ekologický výrobek bezpečný pro lidi, zvířata, ptáky a hmyz
Vyčistit vodu v nádrži