Co jsou to rostlinné biostimulanty a jak působí na rostliny?

Rostlinné biostimulanty nejsou pro rostliny zdrojem základních makroprvků. Jak už napovídá jejich název, biostimulanty mají za úkol stimulovat rostlinu specifickými účinky k lepšímu růstu, odolnosti nebo lepší výnosnosti. Rostlinné biostimulanty jsou buď syntetické, nebo přírodní.

My se zaměříme na přírodní biostimulanty. Ty můžeme rozdělit na:

   • biostimulanty mikrobiální - prospěšné bakterie a houby
   • biostimulanty rostlinného původu - získávané z rostlin (řasy, chaluhy atd.) či produktů biologické přeměny rostlin (kompost, rašelina).

biostimulanty

 

Mikrobiální biostimulanty

Mikrobiální biostimulanty působí na rostlinu tak, že jsou s ní v symbióze a podporují její imunitu, nebo s kořenovým systémem a zde pomáhají zefektivnit příjem živin či hospodaření s vodou.

Biostimulanty rostlinného původu se získávají například extrakcí či fermentací částí a druhů rostlin nebo nižších rostlin, tedy řas, které jsou bohaté na specifické látky, například rostlinné hormony (auxiny, gibereliny, cytokininy), vitamíny, aminokyseliny či jiné peptidy. Tato přesně zvolená směs a synergická kombinace přírodních látek přímo působí na životní mechanismy rostliny - například stimulací růstu a tvorby zelené hmoty, nebo naopak stimulací zrání rostliny spojenou s vyšší tvorbou květů a plodů.

Aplikace většinou probíhá postřikem na celou rostlinu (foliárně), kdy je biostimulant absorbován přes pletiva listů a jiných vegetativních orgánů rostlin a dokáže přímo pozitivně působit na rostlinu.

Biostimulant pro zvýšení rychlosti růstu a tvorby zelené hmoty LISTEKO je vhodný pro aplikaci v počátečním růstu rostlin, tedy z jara. Rostlinný biostimulant STIMULO díky svému složení naopak dokáže rostlinu stimulovat k větší tvorbě květenství a lepšímu dozrávání plodů s celkovým vyšším výnosem, a proto se aplikuje před nástupem květenství a během tvorby plodů.

Rostlinné biostimulanty jsou stále více používány jako alternativa k tradičním hnojivům a pesticidům, protože přináší řadu výhod pro zdraví rostlin i životní prostředí.

listeko

LISTEKO - biostimulant zlepšující růst rostlin

 • Přírodní biostimulant pro ekologické zemědělství a bio produkci
 • Podporuje tvorbu růstu nových listů
 • Velmi vhodné pro listovou zeleninu
 • Zvyšuje organoleptické a výživové vlastnosti zeleniny
 • Pomáhá regenerovat rostliny například po krupobití
 • Ekologický výrobek
Podpořit růst rostlin
stimulo

STIMULO - biostimulant pro více květů a plodů

 • Přírodní biostimulant pro ekologické zemědělství a bio produkci
 • Iniciuje a podporuje kvetení a snižuje opadávání květů
 • Lepší tvorba květů, plodů a zvýšení výnosnosti
 • Zvyšuje organoleptické a výživové vlastnosti výpěstků
 • Lepší vybarvení a stálost květů u okrasných květin
 • Ekologický výrobek
Podpořit květy a plody