Jak působí půdní mikroorganismy na kvalitu a odolnost zeleniny

Půdní mikroorganismy si můžeme zjednodušeně rozdělit mezi bakterie (prokaryota) a houby (eukaryota). A jako v každém živém systému konkrétního organismu, tedy i v rostlině, žijí mikroorganismy prospěšné, které více méně nic neovlivňují (o nich se ještě zmíníme.) A potom mikroorganismy škodlivé (patogenní), což jsou různí původci hnilob, plísní atd.

Prospěšné půdní mikroorganismy, můžeme je nazývat rostlinné nebo půdní probiotika, působí pozitivně na rostlinu několika mechanismy. Odolnost rostlin je schopnost účinně čelit vlivu patogenních organismů (plísně, hniloby, hmyzí škůdci atd.) bez většího negativního vlivu na růst a následnou tvorbu plodů. Kvalita by se u rostlin (zelenina, ovoce a okrasné rostliny) dala definovat udržením nebo předčením všech vlastností rostliny, které očekáváme od jejího růstu nebo sklizně.

1. Mikroorganismy zpřístupňují rostlinám živiny a vodu

Různé druhy bacilů dokážou zpřístupnit základní stavební prvky, jež jsou přítomny v půdě z mateční horniny, které rostliny samy nedokážou využít. Zmínit musíme i bakterie schopné vázat vzdušný dusík do půdy přeměnou na amoniakální. Také mykorhizní houby se dokážou dostat díky svým dlouhým hyfám (vláknům) hlouběji ke zdroji vody v půdě a tím pomáhají rostlinám v období sucha.

Díky tomu mohou mít rostliny dostatek živin a vody pro zdravý, plnohodnotný růst a dostatek vody. Naše výrobky ZEMBIOTIKO a FERTIKO s mykorhizou právě obsahují tyto mikroorganismy zpřístupňující živiny.

2. Mikroorganismy nepřímo zajišťující odolnost a kvalitu rostlin

Jak bylo v úvodu zmíněno, ve zdravé půdě to opravdu žije, ale je zde i dost přirozených organismů, které mohou v případě pomnožení do většího počtu vyvolat u rostlin různé choroby. Můžeme je  označit za škůdce. Rovněž některá stádia hmyzu poškozují požerem kořenový systém rostlin.

pudni-bakterie

Ale ve zdravém půdním prostředí je vše v rovnováze. A právě proto jsou zde i prospěšné bakterie a houby, které dokážou ve svém okolí produkovat látky, jež negativně působí na tyto škůdce rostlin. Jednak jim konkurují a vytlačují je z prostředí a jednak mohou přímo hubit různé zárodky patogenních (škodlivých) hub, bakterií, ale i vývojových stádií hmyzích škůdců.

Mikroorganismy, které jsou prevencí houbových chorob díky jejich antagonismu v něm a nebo přímé konkurenci jsou obsaženy například v přípravku ZEMBIOTIKO.

3. Mikroorganismy, které se přímo podílí na zlepšení odolnosti a kvality rostlin 

Přímý vliv na vitalitu a zdravý růst rostlin má mnoho tzv. symbiotických mikroorganismů. Nejprve zmíníme mykorrhizní houby, o kterých by se dalo laicky říct, že zvětšují rostlinám kořenový systém. Vlákna mykorrhizních hub prorůstají s kořeny rostlin a tím dochází ke vzájemné výměně živin. Rostlina poskytne díky fotosyntéze cukr, který houba nedokáže syntetizovat.

Mykorrhizní houby na oplátku dodají rostlinám různé potřebné prvky z půdy  a vodu i díky tomu, že vlákna hub jsou mnohdy mnohem delší a sahají hlouběji než kořeny dané rostliny, jak bylo psáno výše.

mikroorganismy-v-pude

Bakterie rodu Bacillus spp. rostoucí přímo na povrchu kořenů i nadzemní části rostlin konkurují patogenním houbám (plísně a hniloby) a produkují látky přímo zlepšující růst rostlin. Konkrétní druhy rodu Bacillus spp. vyvolávají systemickou obrannou odpověď u rostlin a tím se zvyšuje odolnost vůči propuknutí infekcí způsobených patogeny rostlin. Tyto vlastnosti, a i jiné způsoby mechanismu zvyšování odolnosti rostlin
a přímého účinku na patogeny, mají mikroorganismy Pseudomonas spp. a Trichoderma spp.

Cíleně likvidovat požárové a sající škůdce (mandelinky, bělásci, lalokonosci, molice, třásněnky, zavíječi, mšice, svilušky atd.) dokážou entomopatogenní houby či bakterie rodu Bacillus spp. Mnohé z těchto mikroorganismů najdete i u nás v produktech.

Závěr

Mikroorganismy jsou nedílnou součástí půdy a pokud v půdě dominují v rovnováze užitečné mikroorganismy, tak se to projevuje i na rostlinách, a to zdravějším a plnějším růstem, většími výpěstky a lepší kvalitou produktů při sklizni. Ať už se jedná o zeleninu, ovoce nebo jen rostliny okrasné. A to vše bez chemických hnojiv a pesticidních postřiků, které půdu zatěžují i jejich rezidui a kontaminují i podzemní vodu.

zembiotiko

ZEMBIOTIKO - unikátní kombinace mikroorganismů

  • k aplikaci před nebo během výsevu rostlin
  • zlepšuje růst a zvětšuje plochu kořenového systému
  • zvyšuje výživové vlastnosti výpěstků
  • nezatěžuje půdu chemií
Zjistit více
fertiko

FERTIKO - mikrobiální výživa rostlin

  • působí proti patogenům
  • rostliny mají lepší imunitu a odolnost vůči stresu
  • zvyšuje výživové vlastnosti výpěstků
  • nezatěžuje půdu chemií
Zjistit více