Dopady používání mikrobiálních a přírodních produktů na ekologii a přírodu

Mikrobiální a přírodní produkty v zemědělství snižují používání chemických hnojiv a pesticidů, což zmenšuje kontaminaci půdy a vodních zdrojů nebezpečnými látkami.

Použití mikrobiálních přípravků v zemědělství a zahradničení přináší několik pozitivních dopadů na ekologii:

Snížení použití chemických hnojiv a pesticidů

Mikrobiální přípravky umožňují zemědělcům a zahradníkům snížit závislost na chemických hnojivech a pesticidech, čímž se eliminuje znečištění půdy, vodních zdrojů a ovzduší. To má pozitivní vliv na celkovou kvalitu životního prostředí, zachování i obnovení biologické rozmanitosti (polní ptactvo, hmyz, život v půdě) a v neposlední řadě přímý vliv na zdraví lidské populace.

stimulo

STIMULO - biostimulant pro více květů a plodů

Podpořit květy a plody

Kvalita půdy

Mikroorganismy mají v životním prostředí na starost rozkládat organické zbytky jako třeba odumřelé části rostliny (listy, stonky, kořeny atd.) a tím vytvářet humus. Ten obsahuje zpřístupněné živiny a další pozitivní složky z rozloženého organického materiálu, které zpětně využijí rostliny. 

Humus také zlepšuje půdní strukturu a její schopnost udržet vodu. S kvalitou půdy jde ruku v ruce i život v ní. Při intenzivním zemědělství s použitím chemických prostředků je diverzita půdního života minimální.

zizaly

Například obyčejné žížaly, které jsou nepostradatelným organismem ve zdravé půdě - když zajdete na pole, kde se hospodaří intenzivním zemědělstvím a používají se chemické prostředky, tak v takové půdě žížaly skoro nežijí a celkový půdní život je zde minimální. 

Biologická kontrola škůdců a chorob

Některé mikroorganismy obsažené v našich přípravcích mohou potlačovat nebo ničit škodlivé hmyzí škůdce a patogeny rostlin, což snižuje potřebu použití chemických pesticidů a fungicidů. Tím se zlepšuje zdraví ekosystémů a snižují se negativní dopady na neškodné či užitečné organismy a lidské zdraví. A takto ošetřené ovoce a zelenina jsou prosté reziduí nebezpečných pesticidů a produktů, jejich rozpadu či přeměny v životním prostředí. 

Podpora biologické rozmanitosti

Mikrobiální přípravky mohou přispívat k udržitelnějšímu zemědělství tím, že podporují různorodost mikroorganismů v půdě. To vytváří zdravější a odolnější ekosystémy, které jsou lépe schopny čelit stresu a změnám v prostředí, a to i klimatickým změnám.

Konkrétním příkladem je vodní hospodářství v půdě, kdy mikroživot v půdě vytváří vyšší podíl organické složky a vhodnou strukturu půdy. Taková půda má pak mnohem větší kapacitu zadržovat vodu a následně ji zprostředkovávat rostlinám.