Ochrana ovoce a zeleniny přírodní cestou - řešení proti plísním a hnilobě

Tak jako pro hmyzí škůdce rostlin existují přirození nepřátelé ze světa mikroorganismů, tak je tomu i u houbových chorob, které mohou vážně poškodit úrodu nebo úplně zdecimovat celé rostliny. Když uvidíme na ovoci či zelenině nebo jejich plodech příznaky plísně nebo hniloby, je už celkem pozdě pro rázné zakročení, ale i tak můžeme snížit poškození a následně zachránit zbytek úrody.

U houbových chorob je důležitá prevence. Aby plíseň nebo hniloba napadla naše rostliny, musí k tomu mít podmínky, bohužel ne všechny můžou zahrádkáři ovlivnit.

Na zahrádce nikdy neovlivníme takové faktory, jako jsou klimatické podmínky:

 • teplota,
 • vlhkost,
 • doba slunečního svitu,
 • intenzita a rozložení dešťových srážek,
 • a další...

Stále neumíme poručit větru či dešti. Klimatické podmínky se dají ovlivnit pouze při takzvaném indoor pěstování (v uzavřených prostorech pod umělým osvětlením) a částečně doma u pokojových rostlin.

ovoce-zelenina-ochrana-plisni

Naopak můžeme ovlivnit imunitu rostliny, která je spojena s její výživou, symbiotickými mikroorganismy v půdě a redukcí stresových podmínek. Hlavním faktorem je eliminace a znepřístupnění patogenů způsobujících houbové choroby rostlinám.

Pro eliminaci a znepřístupnění patogenů způsobujících houbové choroby rostlin je vhodné použít konkrétní druhy přirozených, v půdě se vyskytujících mikroorganismů, které dokážou vytvořit biologickou bariéru kolem rostliny a hlavně kolem kořenového systému a specifickými účinky v tomto prostoru zabránit proniknutí houbových patogenů do rostlin.

Bakterie jako obrana proti houbovým chorobám

Mezi velmi prospěšné mikroorganismy patří jak bakterie, tak některé užitečné houby. A my se seznámíme s těmi nejdůležitějšími a zmíníme zjednodušeně způsob, jak pomáhají rostlinám bojovat proti houbovým chorobám.

Nejvhodnější bakterie, které se používají jako biofungicidy v zemědělství

Rod Bacillus má několik druhů bakterií, například Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacillus velezensis dříve Bacillus amyloliquefaciens, které vykazují účinky proti houbovým chorobám rostlin.

Dané druhy rodu bacillus mají pro rostliny a půdní život i jiné velmi pozitivní vlivy, ale my se tady zaměříme na jejich fungicidní vlastnosti. Z laického hlediska je efekt působení bacilů na rostlinu proti plísním a hnilobám podobný.

Druhy rodu Bacillus působí několika způsoby:

 1. Konkurence o živiny a prostor s houbovými patogeny, čímž se vytlačí z prostředí.
 2. Indukovaná systémová rezistence ISR, kdy je u rostliny zvýšena schopnost boje s houbovými patogeny.
 3. Produkce antifugálních antibiotik, které přímo zamezují klíčení spór nebo vedou k zastavení růstu mycelia patogenních hub. Produkují například surfaktin, bacillomycin a fengycin.
 4. Přímé parazitování na patogenních houbách.

Půdní bakterie rodu Bacillus dokážou potlačit nebo zamezit například těmto houbovým chorobám: rzi, padlí, skvrnitost, Botrytis (plíseň šedá), Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, Phytophthora, Sclerotinia atd.

Pseudomonas fluorescens je gramnegativní bakterie, která produkuje fluorescenční pigmenty. I Pseudomonas fluorescens poskytuje rostlinám mnoho dalších specifických benefitů, nicméně princip účinku proti plísním a hnilobě při pěstování rostlin je obdobný jako u rodu Bacillus.

Pseudomonas-fluorescens

Foto: Pseudomonas fluorescens

Konkuruje v prostředí patogenům, indukuje systémovou rezistenci rostlin a produkuje antifugální antibiotika pyoverdin, pyochelin, fenaziny, fluoroglucinoly, pyoluteorin, pyrrolnitrin.

Druhy rodu Seratia jsou gramnegativní, nesporulující pohyblivé tyčinky, které vykazují produkci antifugálního účinku v rhizosféře (nebližší okolí a povrch kořenů rostlin), jako jsou chitinázy
a siderofory.

zembiotiko

ZEMBIOTIKO - unikátní kombinace mikroorganismů

 • k aplikaci před nebo během výsevu 
 • zlepšuje růst a zvětšuje plochu kořenového systému
 • zvyšuje výživové vlastnosti výpěstků
 • nezatěžuje půdu chemií
Zjistit více
fertiko

FERTIKO - mikrobiální výživa rostlin

 • působí proti patogenům
 • rostliny mají lepší imunitu a odolnost vůči stresu
 • zvyšuje výživové vlastnosti výpěstků
 • nezatěžuje půdu chemií
Zjistit více

Houby ve službách rostlin

I když to zní paradoxně, některé symbiotické houby velmi účinně potlačují jiné patogenní houby způsobující různé hniloby nebo plísně. Zmíníme ty nejdůležitější zástupce.

Chaetomium cupreum je půdní houba, která produkuje látky potlačující patogenní houby a je silným antagonistou (konkurentem) mnoha rostlinným patogenům, jako jsou Peronospora – plíseň révová, hniloba jahodníku, plíseň okurková atd.

Houby rodu Clonostachys fungují na principu mykoparazitizmu, kdy v půdě rozkládají mycelia (podhoubí) a spóry patogenních hub, jako je hlízenka obecná (bílá hniloba), plísně šedé (Botritys cinerea) atd.

Biofungicidy: přírodní obrana proti plísním a hnilobě 

Nejznámější a nejpoužívanější biofungicidy jsou houby rodu Trichoderma.

Nejznámější jsou druhyT. harzianum, T. virens, T. viride, T. atroviride, T. hamatum. Druhy Trichoderma vykazují pro rostliny mnoho dalších benefitů než jen ochrana proti plísním a hnilobám, jako je například hospodaření s vodou a živinami, vytváření vhodného prostředí v rizosféře pro další symbiotické mikroorganismy s rostlinami atd.

Trichoderma

Foto: Trichoderma harzianum

Z hlediska fungicidního účinku je to mykoparazitizmus (přímá likvidace spor a mycelia) a antagonismus (konkurence a vytěsňování z prostředí a zamezování růstu) houbových patogenů rostlin.

Druhy Trichoderma působí na širokou škálu plísní a hnilob napadajících rostliny jako například hlízenka obecná (bílá hniloba), plísně šedé (Botritys cinerea), kořenomorka, hlízenka hlíznatá, čerň střídavá, skvrnitost a plíseň slunečnice, fomová listová skvrnitost, plíseň révy, spála řepky, fytoftorová kořenová hniloba, plíseň bramborová atd.

Druhy hub Trichoderma mají v pěstování rostlin pevné místo.

pbcht

PBCHT - směs mikrorganismů potlačujících plísně

 • Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Chaetomium cupreum, Trichoderma viride
 • bezpečné pro zvířata, lidi, ptáky a včely
 • žádná ochranná lhůta
 • nevzniká odolnost
Zjistit více

Závěr

Chránit sklizené ovoce, zeleninu nebo pokojové rostliny před houbovými chorobami lze i šetrnou přírodní cestou bez použití toxických chemických fungicidů, které mají z dlouhodobého hlediska negativní vliv na půdu a celé životní prostředí včetně nás lidí.